Nieuws

Welkom en afscheid

Na de, voor ons, hele mooie verkiezingsuitslag is er veel gebeurd! Rosina heeft afscheid genomen van de Alkmaarse politiek, de nieuwe fractie is geïnstalleerd en we voeren verkennende gesprekken over de vorming van een college. Hieronder een update.

Lees verder

Dank voor alle stemmen!

De kiezer heeft gesproken. De stemmen zijn geteld. Het is en historische uitslag voor ons geworden. We gaan van vier naar zes zetels in de raad. We zijn de tweede partij in Alkmaar geworden. Het is ook in Alkmaar tijd voor verandering!

De komende tijd wordt een spannende tijd. De gesprekken over de vorming van een nieuw college zijn al in volle gang. We gaan er vol voor om zo veel mogelijk van onze idealen in Alkmaar te realiseren.

Grote dank aan iedereen die op ons gestemd heeft. De komende tijd zullen we regematig een update geven van de stand van zaken met betrekking tot de collegeonderhandelingen. Op naar een sociaal, groen en creatief Alkmaar!

Uitbreiding mogelijkheden Alkmaarpas voor minima

De Alkmaarpas is niet meer weg te denken. Vele inwoners hebben zo een pas waarmee je korting krijgt bij o.a. winkels en culturele instellingen. Wat velen niet weten is dat de Alkmaarpas ook een extra steuntje in de rug geeft voor de Alkmaarse minima. Als je in de bijstand zit dan krijg je elk jaar op je pas een bedrag ter waarde van 80 euro. Erg fijn.

Lees verder

Verkiezingsprogramma GroenLinks: Tijd voor verandering

Op 13 december hebben de leden van GroenLinks Alkmaar het verkiezings­programma 2018 -2022 vastgesteld. GroenLinks geeft in haar programma aan dat het tijd is om andere keuzes te maken. De partij kiest voor een groene, sociale, creatieve en toekomstbestendige gemeente.

Lees verder

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend!

De definitieve top 15 kandidatenlijst

De top 15 van de kandidatenlijst is bekend! Met veel trots presenteren wij het definitieve #teamvoorverandering.

Fractievoorzitter Christian Braak is verkozen als lijsttrekker: “Ik heb heel veel zin om met deze sterke kandidatenlijst de verkiezingscampagne in te gaan en onze idealen voor een groen en sociaal Alkmaar verder te verwezenlijken.”

Lees verder

Verwarde personen

In toenemende mate komen er meldingen bij de politie van mensen in verwarde toestand. In 2011 waren er 652 meldingen van overlast door verwarde mensen, in 2015 waren dat er 1361.

Lees verder