Zijn werk zette helaas vaak het autoverkeer boven alles, zo zijn er veel delen van historische steden verloren gegaan. Op de Oudegracht en Lindegracht na zouden alle grachten gedempt worden, er moest een autoweg van de kanaalkade naar de Baansingel komen, vanaf de Friesebrug zou je rechtstreeks Luttik Oudorp in moeten kunnen rijden. Een soort snelweg, dwars door de binnenstad. Om dit allemaal mogelijk te maken zouden talloze historische panden moeten verdwijnen.

In 2024 ligt er weer zo’n soort plan in Alkmaar. Een nieuwe autobrug die Overdie en Oudorp met elkaar moet verbinden. Fijn voor automobilisten (als het verkeer niet vaststaat met sluipverkeer van de Ring), maar een ramp voor huidige en toekomstige bewoners en ondernemers. Door hier een soort binnenring te creëren maken we zowel de nog te ontwikkelen nieuwe wijken in Oudorp en Overdie als de bestaande plekken zoals Oud-overdie een stuk minder leefbaar.

In de nieuwe mobiliteitsvisie staat dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk de Ring moet gaan gebruiken, die daarvoor wel verbeterd moet worden. Dat kan in het gebied binnen de Ring tot 40% aan autoverkeer gaan schelen, waardoor meer ruimte ontstaat voor fietsers, voetgangers en groen waardoor de stad een stuk leefbaarder, gezonder en verkeersveiliger wordt. Het college ziet dus goed in dat minder verkeer in de binnenstad belangrijk is. Dan is het helemaal onbegrijpelijk dat deze zelfde stadsregering kiest voor een brug die een alternatief gaat bieden voor het verkeer op de Ring. Een autobrug die honderden miljoenen gaat kosten, en die bedoeld is om de rechtse hobby’s van de autocoalitie te faciliteren.

‘De Bestevaerbrug wordt voor de auto’, zo concludeert het Noordhollands Dagblad (4-6-2024). Het wordt ofwel een autobrug ofwel een auto-fietsbrug (een langzame autobrug noemen we dat ook wel). GroenLinks-PvdA Alkmaar stelde voor om elke optie een eerlijke kans te geven door in het onderzoek óók de fietsbrug te betrekken. Dit voorstel haalde geen meerderheid. De rechtse coalitie, bij monde van de wethouder, trekt vervolgens ten onrechte de conclusie dat de raad die fietsbrug niet wil.

Zo gaan we kennelijk om met democratische vertegenwoordiging in Alkmaar. Omwonenden, bedrijven en instellingen worden afgescheept met beloften van participatie. Als zij in meerderheid laten weten een autobrug niet te zien zitten, wordt naar hen niet geluisterd en geeft de rechtse stadsregering zijn eigen uitleg aan besluitvorming. Alles om de snelweg door de stad te faciliteren.

Laten we hopen dat verkeerswethouder Peetoom leert van de fouten van Wieger Bruin. Het heeft in de vorige eeuw meer dan tien jaar geduurd en vele protesten gevraagd voordat de ‘snelweg door de binnenstad’ geschrapt werd. Het huidige Alkmaarse college zegt veel waarde te hechten aan het luisteren naar de inwoners. Als ze naar de inwoners luistert dan worden de autoplannen voor de Bestevaerbrug weer in de ijskast gezet. Zo niet: dan halen we weer de ezel van stal!