Wij wensen zijn naasten in het bijzonder zijn vrouw en dochter veel sterkte toe in deze moeilijke periode.