Iedere ouder weet heel goed wat de waarde is van een speeltuintje in de buurt. Na het eten pak je de driewieler of loopfiets en ga je nog even buurten bij de speeltuin. Kinderen en ouders ontmoeten elkaar, rennen in de rondte, glijden naar hartenlust en gieren het uit. Een heerlijke uitlaatklep voor ouders en kinderen, een prachtige manier om nog even van het weer te genieten en om een frisse neus te halen. Iedere ouder weet ook: leuke(re) speeltuinen verder weg bezoek je niet of veel minder vaak.

Als je beseft wat de waarde van een speeltuintje op loopafstand is voor de hele buurt, dan is het natuurlijk schrikken als speeltuintjes verdwijnen zoals laatst gebeurde bij onder anderen het Kwerenbolwerk en het Wildemanshofje. Natuurlijk is soms onderhoud of vervanging nodig, maar het weghalen van speeltuintjes is als het weghalen van een hartslag in de buurt: het komen en gaan van kinderen valt weg en de hele beleving en gezelligheid in een buurt verandert.  Buurtgenoten zien elkaar minder, kinderen maken geen nieuwe vrienden en de wijk valt letterlijk stil.

Daarom waren we heel blij dat de coalitiepartij BAS politieke vragen stelde over het verdwijnen van de speeltuintjes, al zijn we met de antwoorden van het college nog niet helemaal tevreden. GroenLinks/PvdA wil heel graag dat er in Alkmaar geen speeltuintjes zullen verdwijnen. Niet in aantal en ook niet in de kwaliteit van de speeltuintjes. En verder willen wij dat speeltuintjes op ongeveer dezelfde loopafstand blijven voor alle mensen, in ieder geval niet verder weg. Sterker nog: we willen dat het aantal speeltuintjes groeit en dat buitenspelen wordt gestimuleerd! We zullen daarom een motie over buitenspelen indienen bij de eerstvolgende gemeenteraad.

Dat willen wij natuurlijk allereerst voor de kinderen van Alkmaar: ook zij wonen hier en ook hij mogen een leuke gemeente hebben. Zij verdienen een leuke en uitnodigende speeltuin, zeker als je weet dat obesitas onder kinderen al jaren stijgt en kinderen steeds meer binnen gamen in plaats van buiten spelen. En laten we eerlijk zijn, als ouders kunnen we dat extra loopje op de dag vaak ook wel gebruiken.

Als we toch bezig zijn: laten we werken aan meer mooie en groene speeltuinen. Zo leren de kinderen ook de lol en de waarde van de natuur kennen en als mooie bijvangst helpen we daarmee ook het klimaat en de kleine beestjes in onze mooie stad.

Vindt u de speeltuintjes ook belangrijk? Benader dan de politici van de partij waarop u heeft gestemd en overtuig hen de motie van GroenLinks/PvdA te steunen, zodat alle kindjes een speeltuin dicht in de buurt hebben en houden! Of ga naar https://www.alkmaar.nl/wijkaanzet/stem en stem daar op initiatieven die (groene) speeltuinen en buitenspelen willen bereiken. Laat u horen!