Standpunten

Verkiezingsprogramma's

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De komende maanden wordt het concept verkiezingsprogramma geschreven voor de periode 2018-2022. In december 2017 wordt het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Het verkiezingsprogramma zal op deze pagina gepubliceerd worden.