Nieuws

Alkmaar aan Zet - Coalitieakkoord

Samen met de VVD, D66, PvdA en het CDA gaat GroenLinks de komende 4 jaar Alkmaar besturen.  In het coalitieakkoord, genaamd 'Alkmaar aan Zet', worden afspraken over belangrijke onderwerpen zoals duurzaamheid, veiligheid en zorg op hoofdlijnen gemaakt. Het akkoord is bedoeld als een uitgestoken hand naar alle 39 raadsleden om samen actief mee te doen met het besturen van onze gemeente. GroenLinks is erg blij met deze nieuwe koers voor Alkmaar en we zijn trots dat wij hieraan bijdragen.

 

Lees verder

GroenLinks voert actie tijdens grachtenparade

Het thema van de Alkmaar Pride dit jaar is ‘Embrace’. GroenLinks Alkmaar vertaalt dit naar gastvrijheid, met name voor LHBT-asielzoekers. LHBT-ers zijn een extra kwetsbare groep onder asielzoekers. Daarom voert GroenLinks dit jaar actie voor Ahmad, die elk moment het land uitgezet kan worden. Hij vaart als eregast mee op de boot met startnummer 20.

Lees verder

Welkom en afscheid

Na de, voor ons, hele mooie verkiezingsuitslag is er veel gebeurd! Rosina heeft afscheid genomen van de Alkmaarse politiek, de nieuwe fractie is geïnstalleerd en we voeren verkennende gesprekken over de vorming van een college. Hieronder een update.

Lees verder

Dank voor alle stemmen!

De kiezer heeft gesproken. De stemmen zijn geteld. Het is en historische uitslag voor ons geworden. We gaan van vier naar zes zetels in de raad. We zijn de tweede partij in Alkmaar geworden. Het is ook in Alkmaar tijd voor verandering!

De komende tijd wordt een spannende tijd. De gesprekken over de vorming van een nieuw college zijn al in volle gang. We gaan er vol voor om zo veel mogelijk van onze idealen in Alkmaar te realiseren.

Grote dank aan iedereen die op ons gestemd heeft. De komende tijd zullen we regematig een update geven van de stand van zaken met betrekking tot de collegeonderhandelingen. Op naar een sociaal, groen en creatief Alkmaar!

Uitbreiding mogelijkheden Alkmaarpas voor minima

De Alkmaarpas is niet meer weg te denken. Vele inwoners hebben zo een pas waarmee je korting krijgt bij o.a. winkels en culturele instellingen. Wat velen niet weten is dat de Alkmaarpas ook een extra steuntje in de rug geeft voor de Alkmaarse minima. Als je in de bijstand zit dan krijg je elk jaar op je pas een bedrag ter waarde van 80 euro. Erg fijn.

Lees verder

Verkiezingsprogramma GroenLinks: Tijd voor verandering

Op 13 december hebben de leden van GroenLinks Alkmaar het verkiezings­programma 2018 -2022 vastgesteld. GroenLinks geeft in haar programma aan dat het tijd is om andere keuzes te maken. De partij kiest voor een groene, sociale, creatieve en toekomstbestendige gemeente.

Lees verder

Pagina's