Meer vragen over de bijzondere bijstand in Alkmaar

Onlangs heeft GroenLinks raadsvragen gesteld over aanpassingen in de bijzondere bijstand. De tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die niet vanuit een andere regeling vergoed worden is flink versoberd.

De antwoorden die we op onze vragen gekregen hebben roepen vooral meer vragen op. Wat in ieder geval duidelijk werd uit het rekenvoorbeeld in de antwoorden is dat mensen op het sociaal minimum er op deze manier daadwerkelijk flink op achteruit kunnen gaan.

Het gevaar van de armoedeval ligt hierdoor op de loer. Elke euro die iemand boven de 120% van het sociaal minimum verdient wordt nu geheel afgetrokken van de te ontvangen bijzondere bijstand. Dit maakt het voor veel mensen extra moeilijk om uit de bijstand te komen.

Daarom willen we van de wethouder graag weten wat nou het beleid is om mensen uit de bijstand te krijgen, wat precies het uitstroombeleid is. De armoedeval is vaak één van de knelpunten voor mensen om uit de bijstand te komen. Wij willen vooral graag weten hoe het huidige minimabeleid uitpakt voor de Alkmaarders die ervan afhankelijk zijn. En wat in Alkmaar hierin de knelpunten zijn om uit de bijstand te komen.

De vragen en antwoorden op de eerder gestelde raadsvragen zijn hier te vinden:

https://alkmaar.raadsinformatie.nl/modules/4/Raadsvragen/409168

Tekst op de site over eerder gestelde vragen:

https://alkmaar.groenlinks.nl/nieuws/vragen-bijzondere-bijstand