Stadhuis Alkmaar

GroenLinks stelt vragen over bezuinigen op de bijzondere bijstand

De gemeente heeft de taak om goed te zorgen voor haar inwoners. Vooral voor inwoners die het moeilijk hebben. Eén van de manieren om mensen te ondersteunen die financieel erg krap zitten is de bijzondere bijstand. Vanuit de bijzondere bijstand kunnen mensen met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor noodzakelijke kosten die niet vanuit een andere regeling vergoed worden. Je kan hierbij denken aan speciale dieetvoeding, een computer voor schoolgaande kinderen of het repareren van een wasmachine.

Tot schrik van GroenLinks blijkt dat het college een bezuiniging op de bijzondere bijstand aan het doorvoeren is. De uitgangspunten om bijzondere bijstand te krijgen zijn verslechterd. Elke euro die iemand nu verdient boven de 120% van het sociaal minimum wordt nu voor 100% afgetrokken van de te ontvangen bijzondere bijstand. Dit was eerder 35%. Hierdoor ligt de armoedeval op de loer. Mensen komen uit de bijstand, verdienen een paar tientjes meer maar zien hun besteedbaar inkomen dalen door het wegvallen van o.a. bijzondere bijstand. Dit moet niet de bedoeling zijn van het Alkmaarse minimabeleid.

Daarom heeft GroenLinks schriftelijke vragen hierover aan de wethouder gesteld. GroenLinks wil graag weten waarom er, ondanks de grote financiële reserves die er binnen het sociaal domein zijn, toch bezuinigd wordt op de bijzondere bijstand. GroenLinks zou graag zien dat deze maatregel ingetrokken wordt.

De gestelde vragen zijn hieronder te downloaden.