In zijn professionele loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee en als docent ‘Social Work’ bij de Hogeschool Windesheim deed hij veel ervaring op met mensen die het sociaal gezien niet makkelijk hebben. Hij vindt het betreurenswaardig hoe de transformatie van verzorgingsstaat tot participatiesamenleving is gelopen. Zijn grondhouding is te willen werken vanuit vertrouwen en minder vanuit bureaucratie. 

Erwin werkt als senior docent Social Work op de Hogeschool Windesheim.