Werkwijze : vanuit een gekozen casus (het wooncomplex voorheen De Vluchthoef) in de wijk Hoefplan volgt de werkgroep het traject van de voorgenomen inburgering/integratie van de nieuwkomers in de wijk.

Met vragen als:

Welke groepen zijn hoe vertegenwoordigd in de plannen en de uitvoering ervan?

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Hoe verloopt de informatievoorziening? De communicatie?

De werkgroep verzamelt en formuleert de leermomenten uit dit proces en geeft deze regelmatig door aan de gemeenteraadsfractie van GroenLinks.

Directe aanleiding voor het instellen van de werkgroep was/is o.a. de nieuwe inburgeringswet.

Achterliggende vragen zijn onder andere: welke waarden en welke aannames zijn op dit terrein voor GroenLinks bewust en onbewust van invloed en belang? 

Bedoelt iedere betrokkene hetzelfde met de gebruikte begrippen?

 

De werkgroepleden:

Annego Hogebrink

Ans Ursum

Monica van Veen

 

Wil je meedenken en meewerken in deze werkgroep? Mail ons dan en we nemen contact met je op.