We vatten de binnenstad daarbij ruim op, dus niet alleen het gebied binnen de Singel, maar ook aangrenzende gebieden als Overstad, Schelphoek en stationsgebied. Want het binnenstadsmilieu dat iedereen zo aantrekkelijk vindt, mag van ons best een beetje groter worden.

Onder 'binnenstadsmilieu' verstaan wij een gezellige stad met veel verschillende functies: woningen, winkels, horeca, kantoren, bedrijfjes, fitness, cultuur enzovoorts. We streven naar meer verdichting, minder auto's en meer groen, vooral bomen. Inmiddels hebben we drie succesvolle stadsdebatten met sprekers van naam georganiseerd: eind 2019, eind 2021 en in maart 2022. Vooral de eerste twee werden zeer goed bezocht en zijn door velen inspirerend gevonden. Ze gingen over meer woningen (onder andere boven winkels), meer ruimte voor bedrijfjes, ruim baan voor actief verkeer, groen op daken en vele andere goede ideeën. We hopen dat ze navolging krijgen!

We reageren ook graag deskundig op plannen die er al zijn. Werkgroeplid Tineke Bouchier is tevens raadslid, dus de lijnen zijn kort. Andere werkgroepleden zijn lid van de bewonersvereniging, fractie-ondersteuner, universitair docent en planoloog. We zijn dus van vele markten thuis.

Heb jij ook zin om bij te dragen aan een betere binnenstad? Meld je aan, we maken graag kennis!

Maarten Schollaardt

Marco Bontje

Willem de Horde

Josco Kester

Martin van der Maas

Winfred van de Put

Tineke Bouchier

Groet, Martin.

 

Mail: alkmaar@groenlinks.nl