De grens van Alkmaar en Bergen.

Zorgen om gaswinning in Alkmaar

Nu de gaswinning in Groningen in hoog tempo wordt verlaagd wordt er mogelijk gekeken naar de kleine gasvelden om dit op te vangen. Een van deze velden ligt in de gemeente Alkmaar, namelijk het gasveld onder de Schermer. De andere velden in de gemeente Bergen liggen dicht genoeg bij Alkmaar dat een beving gevolgen kan hebben voor onze inwoners. GroenLinks Alkmaar maakt zich zorgen over de effecten van gaswinning uit deze velden en wil duidelijkheid over een mogelijk versnelling van de gaswinning. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in haar onderzoek naar de gaswinning in Groningen geconcludeerd dat veiligheid bij de gaswinning vaak ondergeschikt lijkt te zijn aan het economische belang. Deze bevindingen en de algemene voorbeeld van de effecten van gaswinning in Groningen zorgen ervoor dat wij in Alkmaar behoedzaam moeten zijn. 

Gemeente Bergen concludeert dat ondanks eerder beloften de gasvelden in gemeente Bergen versneld worden leeg gepompt. Gemeente Bergen maakt zich zoveel zorgen om de veiligheid van de inwoners dat zij samen met 15 andere gemeentes een brandbrief naar de minister hebben gestuurd. Wat GroenLinks Alkmaar steunt deze actie van harte en ziet graag dat de gemeente Alkmaar zich in de toekomst aansluit bij acties die vragen voor aandacht voor de veiligheid rondom kleinere gasvelden.

Op 9 en 10 september in 2001 vonden er twee lichte aardbevingen plaats vanwege de gaswinning uit het veld tussen Bergen en Alkmaar. Hieruit blijkt dat aardbevingen vanwege de gaswinning uit het veld onder de Bergen niet alleen mogelijk zijn maar ook gevolgen kunnen hebben voor de inwoners van Alkmaar. 

Het mag niet zo zijn dat door de vernieuwde aandacht die de NAM heeft uitgesproken voor kleinere gasvelden zal zorgen voor onacceptabele risico's voor de inwoners van de gemeente Alkmaar. Er wordt al sinds 1972 gas gewonnen uit de velden onder onze gemeente maar een versnelling hiervan brengt ook verhoogde risico's met zich mee. 

Daarom hebben raadsleden Maaike Kardinaal en Roy Seignette het college gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de plannen voor de gasvelden en de risico's hiervan. Ook vragen zij het college om in de toekomst extra aandacht te besteden aan de gaswinning te besteden.