In wat voor gemeente willen we leven?

In wat voor gemeente willen we leven? Dat is de vraag waar wij in de politiek dagelijks mee bezig zijn.  Daarom is het ook goed om eens vooruit te kijken. De meningen van de verschillende partijen botsen nog wel eens, en dat levert strijd op. Maar elk voorstel, elke motie en elke beleidsnota is er in principe op gericht om te kijken of we het leven in Alkmaar nog mooier en beter kunnen maken.

En op dit moment is deze vraag misschien wel belangrijker dan ooit. Want er komt veel op ons af. De wachttijden voor een betaalbaar huis zijn onacceptabel lang. Het sociaal domein staat financieel onder druk. Het  aantal inwoners en toeristen zal de komende jaren groeien. Grotere groepen kwetsbare minderheden verdienen de nodige aandacht. En we beginnen steeds meer te merken van de gevolgen van klimaatverandering.

 

Uitdagingen die bepalend zijn voor hoe Alkmaar eruit komt te zien. Uitdagingen waar we op tijd mee aan de slag moeten, die we gedegen aan moeten pakken en waarbij we het lef moeten hebben om keuzes te maken.

 

Op het gebied van woningbouw zijn we op de goede weg. De komende jaren zullen er duizenden woningen bijkomen in Alkmaar. Voornamelijk geconcentreerd rond het kanaal. Wij zijn als GroenLinks enthousiast over hoe dit opgepakt wordt. Het is een gedegen proces waarbij vele inspraak- en meedenkmogelijkheden geweest zijn en waarin een stadsbrede visie ontwikkeld wordt over hoe deze gebieden eruit komen te zien. We kijken uit naar het resultaat.

 

Maar groei heeft ook een keerzijde. Het levert ook uitdagingen op. Bijvoorbeeld hoe we ervoor gaan zorgen dat we ons op een goede manier door de gemeente kunnen verplaatsen zonder dat we continu stil staan. Zonder dat we elkaar in de weg zitten. En dat het veilig blijft en dat we er ook nog eens voor zorgen dat het allemaal een beetje leefbaar blijft. Een uitdaging waarmee we niet te lang moeten wachten om ermee aan de slag te gaan. Een uitdaging ook waarbij in de visie van GroenLinks duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. We juichen daarom ook de plannen toe om te kijken hoe we de doorstroming op de ring kunnen optimaliseren. Maar wat ons betreft houdt het hier niet op en bekijken we het breder, maken we echt ruim baan voor fietsers en wandelaars. En verlagen we de maximale snelheid binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur. Hiermee zorgen we ervoor dat de boel in beweging blijft en tegelijk zorgen we voor een schonere, gezondere en veiliger stad met minder geluidsoverlast.

 

Ook op het gebied van de WMO en Jeugdzorg zal er de komende jaren veel gaan veranderen. Niet alleen zijn er financiële uitdagingen op dit gebied. Ook zullen we moeten blijven kijken hoe we het sociale domein in Alkmaar verder willen ontwikkelen. In veel uitgangspunten kunnen we ons goed vinden. Zoals bijvoorbeeld: zorg dichtbij de bewoners, zo integraal als mogelijk, en massief inzetten op preventie. Daarmee willen we de sociaal economische gezondheidsverschillen aanpakken, zodat iedereen de beste kansen krijgt om mee te doen. De ontwikkeling van de zorg staat niet stil. GroenLinks is nooit voorstander geweest van marktwerking in de zorg. Dit is een ontwikkeling die we de komende tijd graag eens tegen het licht houden. Maar ook het verder ontschotten van de sociale domeinen, bijvoorbeeld zorgen dat zo veel mogelijk mensen die zorg nodig hebben maar naar één loket hoeven, maar één aanspreekpunt hebben. En het verder verbeteren van de ketenaanpak, zodat cliënten niet uit beeld raken. Ontwikkelingen die, als ze op een goede manier uitgevoerd worden, bijdragen aan een betere zorg voor onze inwoners.

 

Grote groepen minderheden vragen de nodige aandacht van ons vanwege de kwetsbaarheid die ze met zich meebrengen. We moeten er voor ze staan. We zijn er in Alkmaar voor iedereen. Ongeacht je cultuur, kleur, geloof of geaardheid. Goede sociale cohesie in Alkmaar is van groot belang. Het maakt Alkmaar de stad die het nu is. We omarmen de kracht van diversiteit. Dit gaat niet vanzelf. Een goede uitvoering van de diversiteitsagenda en het regenboogbeleid is essentieel.

 

Een andere flinke uitdaging die zich aandient zijn de gevolgen van klimaatverandering. Hiermee staat de leefbaarheid in de stad steeds verder onder druk. Het wordt warmer, droger en we krijgen steeds meer last van periodes met erg veel regen. Dat zorgt regelmatig voor overlast, veel overlast. Het antwoord hierop is eigenlijk vrij simpel: groen! Veel groen. Meer bomen en struiken zorgen erover dat we minder problemen hebben met wateroverlast en minder last hebben van droogte. Maar het zorgt er ook voor dat het, in periodes van hitte, een stuk koeler blijft in de stad. We zijn dan ook blij dat er in de kadernota staat dat we het groenareaal gaan vergroten. En daarmee ook de biodiversiteit. Maar dit onderwerp verdient continue aandacht. Want er zijn weinig onderwerpen waarop de tijd zo nadrukkelijk tikt als dit.

 

Alkmaar is in beweging. We groeien. We veranderen. Er komt van alles op ons af. Problemen die niet altijd makkelijk op te lossen zijn. We hebben ook niet allemaal dezelfde antwoorden hierop. GroenLinks heeft in ieder geval een helder beeld van waar we naar toe willen: wij willen leven in een sociaal, groen en duurzaam Alkmaar. En met onze coalitie gaan we de goede kant op. We hebben ontzettend zin om hier de komende jaren verder aan te werken.