Onlangs is er in Alkmaar precies zo’n incident geweest waarbij een non-binaire voetbalspeler uit Amsterdam werd geschorst nadat de Alkmaarse tegenstander een klacht indiende. De non-binaire speler maakt deel uit van een vrouwenteam. Ondanks dat er vooraf duidelijke afspraken waren gemaakt én er toestemming was gegeven voor het meespelen, is na afloop een klacht ingediend enkel vanwege het feit dat er een M in diens paspoort stond.

Volgens de regels van de KNVB mag een man namelijk niet meespelen in een vrouwenteam. Om deze reden is er geen dispensatie mogelijk. Maar sommige mensen voelen zich nu eenmaal niet thuis in een hokje man of vrouw. Daarnaast kan een vrouw zonder problemen meespelen in een mannenteam volgens de KNVB, en dat is dan wel geoorloofd?

Dat het tot zover heeft gekomen dat er een klacht is ingediend door een Alkmaarse voetbalclub, betreur ik zeer. Veilig sporten is van groot belang. Het gaat niet alleen om fysieke veiligheid, maar ook om het gevoel van veiligheid en acceptatie. Iedereen moet kunnen genieten van sport zonder angst voor discriminatie of uitsluiting, ongeacht hun genderidentiteit.

Binnen gemeente Alkmaar hebben we een regenboogbeleid waarin staat beschreven dat sportverenigingen worden geholpen om hun club inclusiever en veiliger te maken. In samenwerking met Alkmaar Sport worden er gesprekken gevoerd en workshops aan trainers gegeven over hoe zij een veilig klimaat kunnen creëren waarin het mogelijk is om jezelf te kunnen zijn. Uit dit voorval blijkt dat zo’n aanpak ook hard nodig is. De gemeente Alkmaar moet er alles aan blijven doen om het belang van veilig sporten te onderstrepen.

De benadeelde keeper en diens club spelen 14 april opnieuw tegen het team uit Alkmaar. Er is een oproep gedaan om zoveel mogelijk supporters te laten komen en te laten zien dat iedereen voor een inclusief voetbal staan. Dus, heb je nog niks gepland staan? Ze kunnen je hulp hard gebruiken om 14.00 bij Alcmaria Victrix.

Zelf ben ik vorige maand geïnstalleerd als commissielid van GroenLinks. En dit incident is precies de reden waarom ik me heb aangesloten. Ik wil me graag inzetten voor een gezond, inclusief en veilig Alkmaar, waarin iedereen zich vrij moet voelen om te zijn wie die wilt zijn, ook op het voetbalveld. Het is onacceptabel dat deze klacht is ingediend.

Aankomende jaren zal ik ervoor blijven pleiten dat het gemaakte beleid ook geïmplementeerd wordt, wat ervoor zorgt dat sportverenigingen inclusief en veilig zijn voor iedereen.

Als laatste sta ik ervoor open om in gesprek te gaan met de vereniging om samen te verkennen hoe ze hun inclusiviteit het beste kunnen vergroten binnen en buiten de vereniging.