Voor wie bouwen we?

De schaarste op de woningmarkt wordt steeds groter. Voor jongeren en starters is het praktisch onmogelijk om binnen een redelijke termijn aan een betaalbare woning te komen. GroenLinks raadslid Tineke Bouchier vraagt zich af in hoeverre het gemeentebeleid rekening houdt met beleggers die woningen voor de neus van starters wegkapen. Woningen moeten op de eerste plaats een levensbehoefte zijn, en geen investering. 

Recent publiceerde de NVM de Nederlandse Vereniging van Makelaars de nieuwste cijfers over koopwoningen. De krapte op de woningmarkt neemt verder toe. Het afgelopen kwartaal zijn er 12 procent minder huizen verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Een opvallende trend die de NVM steeds vaker ziet, is dat woningen niet alleen door beleggers maar ook door steeds meer expats worden gekocht. Deze nieuwe groep kopers verkiest steeds vaker een koopwoning boven een huurwoning. "Dit geeft 'gewone' koopkandidaten het nakijken", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Door de aantrekkende economie kopen steeds meer multinationals woningen op voor hun werknemers. "Zo worden vaak hele huizenblokken nieuwbouw of anderszins al uit de markt getrokken, voor 2 andere gegadigden er aan te pas komen", zegt Jaarsma.

Woningen zijn een interessante belegging aan het worden, en als dit de trend wordt, gaat steeds meer de huizenmarkt op slot en wordt het nog moeilijker voor jongeren en starters om betaalbare woningen te vinden. Mede door deze ontwikkelingen en ook in het algemeen door de steeds meer overspannen woningmarkt, neemt het aandeel starters op de koopwoningmarkt zienderogen af. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer (zie website Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) denkt dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om de kansen voor starters te vergroten. Hij noemt enkele maatregelen die genomen zouden kunnen worden: “De starterslening zou je voor specifieke nieuwbouwprojecten kunnen inzetten. Nieuwbouw valt nu vaak in het hogere prijssegment.

GroenLinks Alkmaar wil het College vragen in hoeverre bij het beleid rond nieuwbouw (afspraken rond gronduitgifte en nieuwbouwprojecten) en bij het verhuurbeleid (de prestatieafspraken met de woningcorporaties) gedacht wordt aan bovenstaande maatregelen. Ook wil GroenLinks meer zicht op de bewegingen in de woningmarkt, in hoeverre in Alkmaar woningen onttrokken worden aan de woningmarkt door beleggers of door verhuringen aan bepaalde meer vermogende doelgroepen.

Lees de precieze vragen hieronder!