Verwarde personen

In toenemende mate komen er meldingen bij de politie van mensen in verwarde toestand. In 2011 waren er 652 meldingen van overlast door verwarde mensen, in 2015 waren dat er 1361.

Die toename is het gevolg van de herstructurering in de psychische zorg, waardoor verwarde mensen vaker zelfstandig wonen. Daarnaast wordt de samenleving minder tolerant en krimpt het maatschappelijk draagvlak.


De gemeente Alkmaar heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld voor de opvang en het vervoer van verwarde personen. Dit plan vordert echter zeer traag, GroenLinks stelde er vragen over aan het College.Zo moest er in de eerste helft van 2017 in Alkmaar een opvanglocatie gereed zijn voor de groeiende groep verwarde mensen. Deze locatie zou zijn bij het politiebureau op het Mallegatsplein. Die opvanglocatie is er alleen nog niet. GroenLinks trekt bovendien in twijfel of opvang op het politiebureau niet averechts werkt op verwarde mensen en tot escalatie leidt. N.a.v. de vragen van GroenLinks zegt het College dat het vervoer van cliƫnten waar mogelijk wordt gedaan door GGZ-NHN. Daarnaast vervoert de politie nog steeds mensen die het eerst door de politie worden aangetroffen. GroenLinks zou dit zo min mogelijk bij de politie willen leggen, iets waar de politie landelijk ook op heeft aangedrongen. Wat betreft de opvang en het vervoer van verwarde personen zijn we er dus nog niet. GroenLinks zal het College nauwlettend volgen op de uitvoering van het Plan van Aanpak.