Tijdelijke woningen als oplossing voor woningnood

We hebben al meerdere malen het woningtekort binnen de gemeente bij het college aan de orde gesteld. Er zijn veelbelovende plannen voor grootschalige woningbouw in de toekomst, maar daar lossen we het huidige woningtekort niet mee op. Het percentage woningzoekenden in de regio blijft fors stijgen. Om die reden stelden wij onlangs binnen de raad voor om tijdelijke en verplaatsbare woningen op het voormalige TMG-terrein te realiseren. Helaas haalde dit voorstel het niet.

Alleen al de afgelopen twee jaar is het percentage woningzoekenden in de regio Alkmaar met maar liefst 20% gestegen. Vooral bij woningzoekers tot 23 jaar is de nood hoog. Zij hebben slechts 4% slagingskans om woonruimte te vinden.

Daarom zoeken wij actief naar mogelijkheden om op korte termijn tijdelijke woningen voor jongeren, studenten en urgente woningzoekers te realiseren. Wij zien hiervoor kansen op met name leegkomende bedrijventerreinen waar in de toekomst woningbouw zal worden gerealiseerd. Het voormalige TMG-terrein aan de Edisonweg op industrieterrein Oudorp lijkt ons bijvoorbeeld een uitstekende locatie om met deze -voor Alkmaar- nieuwe vorm van wonen te starten.

Op dit moment gebruikt Karavaan het complex voor voorstellingen. Wonen op een bedrijventerrein en in een culturele omgeving? Dat is een enorme meerwaarde voor de buurt en de stad!

Om die reden stelden wij onlangs binnen de raad voor om tijdelijke en verplaatsbare woningen op het voormalige TMG-terrein te realiseren. Het mooie van dit soort woningen is dat ze kunnen worden hergebruikt op een andere plek.

De wetgeving is versoepeld en het is tegenwoordig goed mogelijk om op bedrijventerreinen tijdelijke woningen te realiseren. Elders in het land zijn daar talloze voorbeelden van te vinden. Tóch heeft ons voorstel het helaas niet gehaald.

GroenLinks raadslid Tineke Bouchier: "Wij blijven naar dit soort onorthodoxe oplossingen zoeken om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. Er moet namelijk echt dringend wat gebeuren om die woningmarkt in beweging te krijgen."

Heb je goede ideeën hierover? Stuur dan een mail naar Tineke Bouchier