Mooie toekomst voor de Binnenstad

Afgelopen donderdag hebben wij een thema-avond georganiseerd over de toekomst van de binnenstad. Het was een hele inspirerende avond met interessante sprekers, betrokken bewoners en bevlogen ondernemers. Ook waren vertegenwoordigers van de bijna alle politieke partijen aanwezig. Wij zijn heel blij met de grote opkomst van mensen die mee willen denken over de toekomst van de binnenstad. We hebben nieuwe inzichten gekregen. Mensen zijn verrast en uit hun comfortzone gehaald. De Alkmaarse binnenstad heeft een mooie toekomst in het vooruitzicht. Maar om dit te realiseren staan we wel voor een aantal uitdagingen.

Wethouder Dijkman sprak bevlogen over het belang van de Alkmaarse binnenstad en een stevige lokale economie. Dit sloot goed aan bij het betoog van de volgende spreker, stadmaker Hans Karssenberg. Hans gaf namelijk mooie voorbeelden van binnensteden waar niet alleen consumptie, maar ook productie plaatsvindt. Zo zijn plekken in de binnenstad geliefd bij makers uit de creatieve sector, op deze manier zou de leegstand opgevuld kunnen worden op een manier die een hele andere manier leven in de brouwerij brengt. Hans constateerde dat het toerisme sterk toe zal nemen, en dit brengt kansen en bedreigingen met zich mee. Deze druk kan je spreiden door de omgeving bij de binnenstad te betrekken. Het doel moet zijn om van de binnenstad een plek te maken waar mensen graag willen zijn.

Stedenbouwkundige Esther Vlaswinkel schetste een beeld van de stad van de toekomst. Hoe zou de Alkmaarse binnenstad er over 30 of 40 jaar uit kunnen zien. Als we dan mooie dingen willen bereiken is het belangrijk dat we verder kijken dan de problemen van nu. Vooral op het gebied van mobiliteit gaf Esther aan dat de verandering hard gaat. Een gezonde, toekomstbestendige stad is een beloopbare stad. Alkmaar heeft veel kansen om vervoer via het water mogelijk te maken.

Planoloog Martin van der Maas heeft aan de hand van foto’s interventies aan de zaal voorgelegd die de aantrekkelijkheid van de binnenstad kunnen vergroten. Ook hebben wij veel input vanuit de zaal gekregen aan de hand van stellingen. Een interessante stelling was of nu bewoners of bezoekers voorrang moeten hebben in de toekomst van de binnenstad. De helft van de zaal vond bezoekers het belangrijkst en de andere helft streeft naar een balans.

Binnenkort gaan we uitgebreider in op hoe deze avond onze visie op de binnenstad heeft gevormd en wat dit betekent. Alle aanwezigen enorm bedankt voor de inspiratie!