Riza Diktas kwam als jonge zoon van een Turkse gastarbeider naar Nederland, waar hij zijn weg vond als schilder en later besloot te studeren aan de sociale academie. Zijn hart lag bij de jeugdzorg, waar hij een steunpilaar was voor migrantenkinderen die met problemen kampten.
 
Als raadslid van de Alkmaarse gemeenteraad was Riza gedurende deze 12 jarige periode een bekend en geliefd gezicht binnen de GroenLinks-fractie. Hij stond voor gelijkheid, kleurde de fractie rood en zette zich in tegen racisme.
 
Na een periode van rust in Turkije, keerde hij terug naar Nederland als een voorvechter voor positieve verbindingen. Dankzij zijn inzet werd Bergama toegevoegd als zusterstad van Alkmaar, naast de bestaande verbinding met Bath, Troyes, Darmstadt en Tata.
 
Scherpzinnig en beminnelijk - twee eigenschappen die we met het overlijden van Riza Diktas verliezen.
 
Onze gedachten gaan uit naar Rosina en de kinderen, die veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van een geliefde echtgenoot en vader.
 
Namens de fractie en het bestuur van GroenLinks Alkmaar