Christian Braak
Christian Braak

Laten we bondgenoten zijn en geen toeschouwers.

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad de Voorjaarsnota besproken. In de Voorjaarsnota legt het college verantwoording af over wat ze tot nu toe gedaan heeft en laat daarnaast zien wat voor plannen ze voor de komende jaren heeft. De Voorjaarsnota is ook het moment dat elke partij zijn licht laat schijnen over de Alkmaarse politiek. Fractievoorzitter Christian Braak gaat in zijn bijdrage in hoe GroenLinks kijkt naar de toekomst van Alkmaar. Hieronder de spreektekst van Christian.

Voorzitter,
Voor GroenLinks is de bespreking van de Voorjaarsnota tegelijk ook de Algemene Beschouwingen van Alkmaar. Een beetje terug kijken naar het afgelopen jaar en vooruit kijken naar de komende jaren.

Waar staan we?
Voorzitter, het kan aan mij liggen maar hoe ouder ik word, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. Je knippert wat met je ogen en er is weer een jaar voorbij. Dat geldt zeker ook voor de politiek. Maar afgelopen jaar was echter anders.

Het debat over vluchtelingen in deze raadzaal heeft bij mij een diepe indruk achtergelaten. Voorafgaand aan het debat zagen wij op tv vluchtelingen over water en wegen door Europa trekken. Schrijnende beelden aan de grenzen van de Balkanlanden. Misschien lag het aan mij, maar ik ging gespannen het debat in. Gespannen omdat ik de schrijnende beelden niet los kon laten. Gespannen over de onzekerheid of de Alkmaarse politiek zich achter het besluit van het college zou scharen om 600 vluchtelingen onderdak te bieden.

Het werd een gedenkwaardige avond. Ogen open! Niet wegkijken. Onze verantwoordelijk nemen. In deze zaal gaan we niet altijd even netjes met elkaar om, maar als het er dus echt op aankomt, lukt het ons wel. Gelukkig maar, dat geeft vertrouwen. Het gaat overigens allemaal niet vanzelf. Constant zullen wij de juiste keuzes moeten maken.

Waar willen we heen?
Centraal staat hierbij weer de vraag: wat voor gemeente wil GroenLinks dat Alkmaar is? GroenLinks wil een gemeente zijn waar het goed vertoeven is en waar iedereen prettig woont. Waar iedereen zich gelijkwaardig voelt, discriminatie en ongelijkheid wordt bestreden. Waar volop geïnvesteerd wordt in een gezonde, zorgzame en leefbare gemeente. En waar het gemeente bestuur goed samenwerkt, pit heeft en innovatie aanjaagt.

Kortom een sociale en tolerante gemeente, die heel erg groen is. Dat is ons kader. Met onze focus op de programma’s Groen, Duurzaamheid, Zorg en Sociaal beoordelen wij deze nota.

En welke keuzes maken we dan?
In het coalitieprogramma zitten zeker zaken die ons aanspreken, en waar we tevreden over zijn, zoals handhaven van het jeugdsportfonds, handhaven Eurokaartje en handhaving van de norm van 120% van het sociaal minimum voor de bijzondere bijstand. En soms ook kleine, maar wel belangrijke punten, zoals het bevorderen van schooltuinen met aanmoedigingssubsidie.

Maar daarnaast missen we ook veel en zijn er veel politieke keuzes die wij niet steunen. De plannen om van de Wageweg en Bierkade weer tweerichtingsverkeer te maken zijn ons een doorn in het oog. Niet doen! Niet doen, omdat de verkeersveiligheid in het geding komt. Niet doen, omdat het de doorstroming in de stad niet bevordert. Niet doen, omdat de Bierkade met eenrichtingsverkeer nu juist, met de nieuwbouw aan de Schelphoek en het trotse IJkgebouw in het Victoriepark, een schitterend deel van onze stad is geworden. Laten we datgene waar we trots op mogen zijn niet verprutsen.

Topprioriteit van deze coalitie is veiligheid. Terwijl rapportages juist laten zien dat de criminaliteit de afgelopen jaren gedaald is. Coalitie investeert er flink in: extra cameratoezicht en uitbreiding van de uitrusting van de stadswachten. En overlast gevende jongeren moeten extra streng aangepakt worden. GroenLinks gelooft niet in deze koers die de voorjaarsnota ons presenteert.

Natuurlijk is veiligheid een belangrijk item. Ook voor GroenLinks. Je woont prettig in een wijk als je je niet hoeft te bekommeren om je veiligheid. Wij geloven echter wel meer in het oplossen en voorkomen van problemen, dan het bestraffen met harde hand.

Wij geloven in goede zorg voor verwarde mensen. In goede steun voor jongeren die zich vervelen, omdat ze geen stageplek, of werk kunnen vinden. In professionele begeleiding voor inwoners die het zwaar hebben door financiële problemen, of een huisvestingsprobleem hebben door bijvoorbeeld een scheiding. Met meer aandacht voor de mensen die het lastig hebben in onze samenleving kunnen wij veel problemen en overlast op langer termijn voorkomen. Ruimte in het zorgbudget lijkt er te zijn. Laten we die dan ook goed inzetten!

Groen! GroenLinks heeft zo zijn wensen als het om groen gaat: GroenLinks wil behoud van de groene Westrand. De Westrand is door het college omgedoopt tot Olympiapark. Een park is groen, college vergeet dat niet! Verslik je niet in te veel kantoren.

GroenLinks wil een groener Overstad. Bomen staan graag met hun wortels in de grond en niet in potten, college! Dwing dit af bij de ontwikkelingen van de deelgebieden.

GroenLinks staat voor een structureel groener Alkmaar. Het kan nog veel groener in Alkmaar. Samen met de OPA-fractie dienen wij daarom een amendement in met de titel Structureel Groen, gewoon doen!

GroenLinks droomt overigens ook van een mooi groen wijkje op het voormalige Nuon-terrein aan de Helderseweg. Met veel sociale woningbouw, die aansluit bij de Bergerhof en de Bergerrmeer. Deze droom begint met het omzetten van de kantorenfunctie naar woningbouw. College, GroenLinks ziet het volgend jaar graag terug in de grondexploitatie!

En laten we de corporaties uitdagen om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. Wethouder Konijn zet stevig in bij de prestatieafspraken!

Nieuw idealisme daar staat GroenLinks voor. We zien het steeds vaker in de samenleving. Ook hier in Alkmaar. Denk aan Het Nieuwe Warenhuis, GaafGroen, De Verbinding, Hal25, de GasFabriek en een Tiny house op het Nuon-terrein. Initiatieven die GroenLinks een warm hart toedraagt.

Dit soort idealistische initiatieven moeten we in Alkmaar ondersteunen en aanjagen. Laten we bondgenoten zijn en geen toeschouwers. Laten we de ondernemers van het Ringersproject en de Alkmaarse Cheese Experience ondersteunen om hun inspirerende plannen en dromen daadwerkelijk te realiseren. Wethouder Kloos zet uw beste mensen erop!

Innovatie gaat niet vanzelf. Laten we zorgorganisaties, bewonersondernemingen en bewonersinitiatieven die werken aan nieuwe vormen van maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening tijd en ruimte geven om deze verder te ontwikkelen. Wethouder Van der Ven zet het innovatiebudget in daar waar het voor bedoeld is!

GroenLinks vraagt het college om de innovatiebudgetten WMO en jeugdhulp niet te gebruiken voor bekostiging van de nieuwe beleidsmedewerker communicatie en de nieuwe beleidsfunctie jeugdhulp, maar hiervoor de onderbesteding op het sociaal domein te gebruiken. We dienen hier een motie over in.

Het college houdt veel geld over op het budget dat gereserveerd is voor zorg. Terecht blijft dit geld beschikbaar voor de decentralisaties. Er valt nog veel uit te kristalliseren in deze transitieperiode.
Komende jaren zal blijken of het niveau van onze zorg voldoende kwaliteit heeft en of wij iedereen wel bereiken.

Als er iets is waar wij als partij voor staan, dan is het de overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor wat we achterlaten aan volgende generaties. GroenLinks heeft de afgelopen periode daarom vaak tegen voorstellen van het college gestemd. GroenLinks stemde tegen het duurzaamheidsprogramma, afvalbeleidsplan en het fietsplan. We zagen wel de intenties, maar miste de doorslaggevende ambitie, en vaak sloot het budget niet aan bij de doelstellingen.

GroenLinks wil dat Alkmaar zich echt gaat onderscheiden op de terreinen duurzaamheid, afvalbeleid en met het fietsplan. Vandaar dat wij een motie indienen om hieraan een extra impuls te geven. Wij stellen voor om per terrein eenmalig één ton uit trekken om Alkmaar duurzamer te maken. Het gaat dus om drie keer een ton!

Het is tijd om meer te investeren in een groene en duurzame toekomst en serieuze stappen te zetten. GroenLinks kiest voor een groene, sociale en duurzame koers. En we zijn er nog lang niet. Er valt nog heel veel aan te jagen. Aan te jagen en om bij samen te werken. Zoals ik al eerder zei: laten we bondgenoten zijn en geen toeschouwers.

Voorzitter, dit is het moment om de omslag te maken! Bedankt!