GroenLinks voert actie tijdens grachtenparade

Het thema van de Alkmaar Pride dit jaar is ‘Embrace’. GroenLinks Alkmaar vertaalt dit naar gastvrijheid, met name voor LHBT-asielzoekers. LHBT-ers zijn een extra kwetsbare groep onder asielzoekers. Daarom voert GroenLinks dit jaar actie voor Ahmad, die elk moment het land uitgezet kan worden. Hij vaart als eregast mee op de boot met startnummer 20.

Ahmad is een blinde homoseksuele man uit Iran. Voor een blinde is het extra moeilijk om zijn vertrouwde omgeving achter zich te laten en te vluchten naar een onbekend land. Dat doe je niet zomaar, maar alleen als je je leven niet zeker bent. In Iran is homoseksualiteit niet alleen verboden, er staat ook nog eens de doodstraf op. Toch heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Ahmads aanvraag voor een vluchtelingenstatus al twee keer afgewezen en wil de dienst hem nu uitzetten naar Iran.

GroenLinks Alkmaar wil dat LHBT-asielzoekers gastvrij ontvangen worden in Nederland en geeft het goede voorbeeld door hen als gast mee te nemen tijdens de grachtenparade. Tweede Kamerlid Nevin Özütok steunt de actie door ook mee te varen. Verder zullen vrijwilligers van GroenLinks langs de route en op het Waagplein handtekeningen ophalen voor een petitie van LGBT Asylum Support, die staatssecretaris Mark Harbers oproept om Ahmad niet uit te laten zetten.