GroenLinks: geef op bedrijventerrein Oudorp de ruimte aan culturele en innovatieve projecten.

Het bedrijventerrein van Oudorp wordt op termijn omgebouwd tot een woonwijk. Nu al koopt de gemeente panden hiervoor op. Als er niks gebeurt, staan deze gebouwen aanzienlijke tijd leeg. GroenLinks wil dat de verlaten gebouwen in de tussentijd worden gebruikt om ruimte te geven aan cultuur en innovatie.

Aankoop

Waar nu nog een deels verlaten bedrijventerrein is, ontstaat in de toekomst een aantrekkelijke woonwijk aan het Noord-Hollands Kanaal. In aanloop naar deze transformatie heeft de gemeente Alkmaar de drukkerij en leegstaande kantoren van de Holland Media Combinatie (onder andere het Noordhollands Dagblad) aangekocht. Meer gebouwen kunnen in de toekomst volgen om de transformatie op termijn mogelijk te maken. De bedoeling is dat in 2040 de nieuwe woonwijk gerealiseerd is.

 

Verlaten bedrijventerrein

GroenLinks juicht de plannen voor een groene en duurzame woonwijk toe. Echter, het is zonde om het bedrijventerrein, waar steeds meer leegstand zal zijn, in de tussentijd niet te benutten. Daarom dient GroenLinks bij de behandeling van de gemeentebegroting in de gemeenteraad een voorstel in om het gebied te gebruiken voor culturele en innovatieve projecten.

 

Initiatieven op zoek naar ruimte

In Alkmaar zijn tal van goede initiatieven op zoek naar ruimte. Goede ideeën en succesvolle formules stranden vaak op gebrek aan een plek. Door leegstaande gebouwen te gebruiken, krijgt de culturele en innovatieve sector in Alkmaar een flinke impuls. Daarnaast wordt voorkomen dat het bedrijventerrein verpaupert. Er ontstaat alvast een positieve reuring in een gebied waar in de toekomst naar hartenlust gewoond en gerecreëerd kan worden.

Hieronder kunt u de motie downloaden.