GroenLinks bepleit nieuwbouw van meer betaalbare huurwoningen

De vraag naar betaalbare huurwoningen in Noord-Kennemerland is in 2015 flink gegroeid. De wachttijd voor actief woningzoekenden is opgelopen tot 5,2 jaar. Een jaar eerder was dat nog 4,6 jaar. Het aantal door de sociale verhuurders aangeboden huizen bleef gelijk, maar het aantal reacties op geadverteerd woningen is met 14% toegenomen. 

Een en ander blijkt uit de deze week verschenen rapportage van de SVNK – de samenwerkende verhuurders Noord-Kennemerland. Het oplopende tekort aan sociale huurwoningen is niet nieuw. Vooral door huurverhogingen en verkoop neemt het aandeel betaalbare woningen af. Tegelijk is de vraag aanzienlijk gegroeid. Dat komt voornamelijk door de groei van het aantal mensen met een laag inkomen; vanaf 2012 daalde het inkomen van huurders met gemiddeld 9%. Van de vrijgekomen huurwoningen in onze regio is vorig jaar niet minder dan 56% toegewezen aan mensen met minimum inkomen. Ook de toename van het aantal flexwerkers die geen hypotheek kunnen krijgen en de huisvesting van vluchtelingen verhoogt de druk op de sociale huurmarkt.

De cijfers voor Noord-Kennemerland komen overeen met het landelijke beeld. Landelijk zijn er nu een half miljoen betaalbare huurwoningen minder dan vier jaar geleden. Inmiddels maken meerdere gemeenten samen met woningcorporaties plannen voor de bouw van extra huurwoningen. GroenLinks Alkmaar wil de gemeenten in Noord-Kennemerland daar ook toe aanzetten GroenLinks wil dat de gemeenten en de corporaties serieuze afspraken maken om aanzienlijk meer nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen. 

Op woensdagavond 1 juni 2016 organiseert GroenLinks, in het IJkgebouw in het Victoriepark, een bijeenkomst waar de behoefte aan nieuwe huurwoningen en de financiële mogelijkheden daartoe door deskundige inleiders wordt belicht. Daarover vindt het gesprek plaats met gemeenteraadsleden, corporatiemensen en ieder ander die daaraan wil deelnemen. Iedereen is welkom. Aanvang is 19.30 en de bijeenkomst start om 19.45 uur. 

Aanmelden kan via dit formulier.