GroenLinks Alkmaar zoekt kandidaten

In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor onze kandidatenlijst zijn we op zoek naar kandidaten die een afspiegeling zijn van de diversiteit van Alkmaar. De fractie werkt vanuit het verkiezingsprogramma, visie en strategie aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. De fractie als geheel zorgt voor een sterk beeld van GroenLinks naar buiten. Een mix aan talenten, diversiteit en een combinatie van nieuwe en ervaren raadsleden bepalen straks de politieke inbreng en successen van GroenLinks in Alkmaar. 

De afdeling heeft een kandidatencommissie de opdracht gegeven om met leden, die zich kandidaat stellen, gesprekken te voeren en met een voorstel voor de kandidatenlijst te komen. De definitieve lijst wordt vastgesteld door de leden tijdens een algemene ledenvergadering in december dit jaar.

Om te weten waaraan aan raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets gemeenteraadsfractie GroenLinks. Als je interesse hebt, dan kun je een mailtje sturen naar: kandidatencommissie@groenlinksalkmaar.nl. Je krijgt dan een vragenformulier met andere relevante informatie toegestuurd. Je kunt je tot uiterlijk 01-09-2017 kandidaat stellen. De kandidatencommissie voert de gesprekken met de kandidaten in de periode half september tot half oktober 2017.