Het bestuur bestaat nu uit drie personen, waarvan er twee willen stoppen. Volgens het huishoudelijk reglement van GroenLinks moet het afdelingsbestuur uit minimaal drie personen bestaan. Voor een grote en snelgroeiende afdeling als de onze, met veel plannen en activiteiten in de komende tijd, zou een bestuur van meer dan drie personen beter zijn. Dus we hopen op veel enthousiaste kandidaten! Meld je aan.

WAT DOET HET BESTUUR

Het bestuur van de afdeling Alkmaar van GroenLinks heeft de dagelijkse leiding over de afdeling. Raadsleden en vrijwilligers werken keihard aan het realiseren van politieke verandering Alkmaar op basis van onze idealen. Het afdelingsbestuur ontwikkelt beleid om GroenLinks Alkmaar op de kaart te zetten. En ondersteunt onze raadsleden met het zorgen voor positieve verandering in de gemeente. In Alkmaar werken we intensief samen met de PvdA en zullen we steeds meer samendoen. Dat we het heel goed samen kunnen hebben we bewezen tijdens de lokale campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van november.

WORD JIJ ONZE VOORZITTER

Als voorzitter geef je leiding aan het bestuur en zit je de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen voor. Daarnaast overleg je regelmatig met de GroenLinks fractie. Wil jij onze helpen om in Alkmaar de GroenLinks politiek uit te dragen en politieke verandering op basis van onze idealen voor elkaar te krijgen stel je dan kandidaat. 

OF WORD JIJ ONZE PENNINGMEESTER

Ben jij goed met geld, betrouwbaar en je weet wat een begroting en een jaarrekening is, dan zou jij penningmeester kunnen worden in het bestuur van GroenLinks Alkmaar. Natuurlijk moet je het ook eens zijn met onze politiek en onze idealen delen. Herken jij je hierin? Stel je dan kandidaat.

ALGEMENE BESTUURSLEDEN

Wil je je wel als bestuurslid inzetten voor GroenLinks Alkmaar, maar zie je voor jezelf nog geen specifieke functie dan kun je je kandidaatstellen als algemeen bestuurslid.

Als bestuurslid word je gekozen voor een periode van twee jaar. De functies in het partijbestuur zijn vrijwillig, je wordt er niet voor betaald. Het huidige bestuur geeft aan zo'n zes uur in de maand bezig te zijn met het bestuurswerk. Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering van GroenLinks Alkmaar op voordracht van de kandidatencommissie.

Een overzicht van de taken van een bestuurslid en wat er precies van je verwacht wordt vindt je in de PDF . 

WIL JIJ JE KANDIDAAT STELLEN?

Stuur dan een korte motivatie en je CV aan alkmaar@groenlinks.nl. Geef in je motivatie ook aan welke functie jouw voorkeur heeft.