Geen carte blanche voor het kappen van 8000m2 van de Hout

Het ziekenhuis heeft een besluit genomen. Niet een nieuw ziekenhuis in Heerhugowaard maar ‘vernieuwbouw’ in de Hout is het plan. De afgelopen maanden is er tussen de gemeente Alkmaar en het ziekenhuis achter de schermen onderhandeld over op wat voor manier het ziekenhuis in de Hout ingepast zou worden.

Vanavond is in de commissie het raadvoorstel behandeld over o.a. de gevolgen voor de Hout. De gemeenteraad wordt gevraagd om een principebesluit te nemen over de verbouwing van het ziekenhuis. Voor GroenLinks is het heel helder: wij zullen niet instemmen met dit voorstel.

De Hout is een uniek stadspark in Nederland. De geschiedenis van het park gaat terug naar de 16de eeuw. Dat zie je en ervaar je als je er loopt. Er is geen enkele plek in Alkmaar waar zoveel monumentale bomen bij elkaar staan als hier. Aanpassingen en ingrepen in dit unieke stadspark zouden alleen met zeer grote terughoudendheid en zorgvuldigheid moeten plaatsvinden. En dat is precies wat er schort aan dit raadvoorstel.

Het college vraagt in dit voorstel aan de raad om carte blanche te geven voor het kappen van 8000m2 van het park. Zonder dat er een concrete en uitgewerkte onderbouwing ligt. Laat staan een overtuigende argumentatie waarom er überhaupt gekapt moet worden.

Er is nog erg veel onduidelijk. Zo is er nog geen ontwerp van het vernieuwde ziekenhuis. Er is nog niet bekend welk gedeelte van de Hout precies in aanmerking komt om gekapt te worden. Laat staan wat voor en hoeveel historische bomen er staan. En over compensatie bij het kappen staat wel heel erg weinig. Een historische boom van 150 jaar oud compenseer je niet heel makkelijk.

Buiten al deze onduidelijkheden is GroenLinks er verre van overtuigd dat het vernieuwde ziekenhuis echt niet binnen de grenzen van het huidige ziekenhuisterrein gebouwd kan worden. Het vernieuwde ziekenhuis wordt uiteindelijk een stuk kleiner dan het huidige ziekenhuis. En met het kiezen voor een parkeergarage op het terrein in plaats van 1200 parkeerplekken op het maaiveld valt erg veel ruimte te winnen. Dan zou het met wat creativiteit en goede wil echt mogelijk moeten zijn om de Hout te sparen!

Laat het wel duidelijk zijn, ook GroenLinks zou graag het ziekenhuis willen faciliteren. Maar wel op basis van goed gefundeerde stukken. Jammer, want ook bij GroenLinks is een grote bereidwilligheid om een duurzaam, compact en toekomstgericht ziekenhuis te realiseren op de huidige locatie. Maar niet tegen elke prijs en volgens ons hoeft dat ook zeker niet.

Aanstaande donderdag zal de gemeenteraad definitief over dit voorstel stemmen. GroenLinks stemt in ieder geval tegen. We hopen op veel medestanders.