Eerste begroting van onze coalitie

Maandag werd de eerste grote mijlpaal van onze coalitie samen met de VVD, PvdA, D66 en CDA behandeld. Deze begroting is de eerste grote vertaling van de plannen zoals die afgesproken zijn in het coalitieakkoord. Wij keken hier dan ook reikhalzend naar uit. 

Het is een flink pak papier. Met heel veel cijfers, woorden en tabellen. De eerste vragen zijn natuurlijk: klopt alles wat erin staat? En wat staat er uiteindelijk onder de streep? En is alles wat er in het coalitieakkoord afgesproken is in de begroting verwerkt?

 

Deze eerste vragen zijn het makkelijkst te beantwoorden. Alles klopt, onder de streep staat een positief getal van ruim 7 ton en we hebben ongeveer alles wat in het coalitieakkoord staat in de begroting kunnen vinden. Hier maakten we ons ook geen zorgen over; er zit een zeer capabel team van wethouders.

Het tweede stel vragen is wat ingewikkelder. Worden wij hier als GroenLinks gelukkig van? In aanloop naar de verkiezingen hebben we continu geroepen dat we Alkmaar willen veranderen. Veel kiezers waren dat met ons eens en hebben van GroenLinks de tweede partij van de stad gemaakt.

Er zijn door sommigen vraagtekens gezet bij deze coalitie. Gaan bijvoorbeeld GroenLinks en de VVD in één coalitie wel samen? Wordt het met zo'n brede coalitie niet een grijze boel? Is er wel ruimte om er enige kleur aan het beleid te geven? Graag delen wij met jou onze de kijk op deze begroting.

Om te beginnen de financiële kaders. Een aantal jaren geleden verkeerde Alkmaar in zwaar financieel weer. Er waren grote financiële tegenvallers en we waren niet ‘in controle’. De afgelopen jaren is daar flink aan gewerkt en zijn daar grote stappen in gemaakt. In het coalitieakkoord zijn een aantal goede financiële regels afgesproken. Zoals dat plannen zoveel mogelijk binnen de eigen programma’s gedekt moeten worden en dat geld dat over is naar de algemene middelen gaan. Een aantal simpele regels die bijdragen aan een gezondere boekhouding. Een goede zaak!

Goed om aan te stippen is dat er weer ingezet gaat worden op regionale samenwerking. Wij van GroenLinks zijn namelijk dol op samenwerken!

Ja, en van het hoofdstuk cultuur worden we erg enthousiast. Karavaan en het Rijper museum In ‘t Houten Huis krijgen structurele subsidie. Het culturele aanbod in Alkmaar wordt verbreed door het aantrekken van een internationaal straattheaterfestival en door structureel te investeren in broedplaatsen. Hiermee gaat het culturele aanbod in Alkmaar een stuk spannender worden. Erg fijn. Wat op een andere manier spannend is zijn de financiële tekorten van Victorie. Daar wordt nu gedegen naar gekeken en het college komt begin volgend jaar met een voorstel naar de raad. We hebben er alle vertrouwen in dat hier een goede en structurele oplossing voor gaat komen.

Ook het programma Jeugd ziet er erg goed uit. Dikke compliment aan het college.

Fijn ook om te lezen dat er flink ingezet wordt op dat iedereen mee gaat doen. Maar wat we in deze paragraaf nog wel missen is een extra inspanning voor ouderen. Een groep waarvan bekend is dat het voor hen extra ingewikkeld is om weer een baan te vinden. Daarom hebben wij samen met de PvdA de motie ‘maatwerk voor oudere werklozen’ ingediend. Met deze motie zorgen we ervoor dat met ouderen boven de 55 goede individuele afspraken gemaakt worden om te zorgen dat de kans groter wordt dat ze weer meedoen in de maatschappij.

Er is extra geld uitgetrokken voor diversiteit en daar zijn wij erg blij mee. Alkmaar is nou eenmaal een hele diverse stad en GroenLinks gelooft dat we die verschillen moet uitbuiten en mogen vieren.

Voor seksuele diversiteit, emancipatie en culturele diversiteit heeft GroenLinks zich altijd ingezet en we zullen dit de komende vier jaar actief blijven doen.

Steeds vaker poppen charmante initiatieven op die gericht zijn op ontmoeting en kennismaking. Ook op het gebied van emancipatie zien wij dit gebeuren. Dat moeten we als gemeente blijven toejuichen. Wij kijken dan ook uit naar het collegevoorstel wat er nog gaat komen op dit gebied.

We zijn enthousiast over de aandacht voor voetgangers en fietsers. Enthousiast over het onderzoek naar de cargo hub zodat er uiteindelijk minder vrachtverkeer naar de binnenstad komt. Maar ook enthousiast dat het eurokaartje blijft. Wel missen we nog aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen. Er zijn bij ons de afgelopen tijd veel signalen van ouders binnen gekomen die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid rondom de school van hun kinderen. Daarom hebben wij de motie ‘Alkmaarse kinderen veilig naar school’ ingediend. Deze motie werd gelukkig door een ruime meerderheid van de raad gesteund.

En dan het hoofdstuk duurzaamheid, daar gaat ons GroenLinks-hartje toch wat sneller van kloppen. Hier is er een duidelijke breuk te zien met de manier waarop we in het verleden met verduurzamen om gingen. Want verduurzamen gaat namelijk niet alleen om het pakken van kansen die voorbij komen. Het gaat vooral om dat er structurele veranderingen in gang gezet worden. Dat er lef getoond wordt. En dat is gelukt. Zo gaan we stevig aan de slag om Alkmaar los te koppelen van het gas. Daarnaast gaan we de hele gemeentelijke organisatie energie-neutraal maken. Alkmaar gaat hiermee hele belangrijke onomkeerbare stappen zetten om ons steentje bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering.

We hebben op het gebied van duurzaamheid hadden wij nog wel twee vragen aan de wethouder. In de begroting lazen we dat de gemeente meer gaat doen met betrekking tot informatievoorziening rondom de warmtevisie richting bewoners. Wij vroegen ons over of deze informatievoorziening niet beter uitgebreid kan worden naar duurzame initiatieven in het algemeen. Dit was de wethouder het gelukkig met ons eens

De tweede vraag was of er wordt ingezet op vergroening bij werkzaamheden aan riolering en bij andere herinrichting? Als straten toch open liggen is het namelijk een heel goed moment om te kijken of er nog ergens ruimte is voor wat extra bomen, struiken of zelfs groene parkeerplaatsen. Ook dit vindt de wethouder een goed idee.

Tot slot, deze begroting is een eerste uitwerking van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is gesloten door vijf verschillende partijen. Vijf partijen die elk een wat andere kijk hebben op de samenleving. Maar ook vijf partijen die veel gemeen hebben: we hebben allen het beste voor met Alkmaar, we zijn bereid om naar elkaar te luisteren, met elkaar mee te denken en hebben respect voor elkaars mening. Hierdoor is er uiteindelijk een coalitieakkoord gesloten waar ambitie in zit. Een coalitie-akkoord wat niet grijs is maar een stralend palet aan kleuren. Heel erg fijn om dat ook terug te vinden in deze begroting. Wij zijn erg enthousiast over het feit dat deze begroting unaniem door de raad is aangenomen. Dit laat een omslag in de Alkmaarse politiek en de verhoudingen tussen oppositie en coalitie zien waar wij al lang ons best voor doen. 

Samenvattend, de fractie van GroenLinks is erg enthousiast over deze begroting. Wij kijken uit naar de komende jaren!