Denk mee over de toekomst van de binnenstad

GroenLinks Alkmaar organiseert een themabijeenkomst over de toekomst van de Binnenstad. Hoe moet de Binnenstad van Alkmaar zijn over 20 jaar?
Op dit moment doet de gemeente Alkmaar onderzoek naar de detailhandel; de gewenste omvang van het winkelgebied en bijvoorbeeld het tegengaan van leegstand. Ook wordt visie ontwikkeld voor de stadslogistiek: het goederenvervoer in de stad.
GroenLinks Alkmaar wil zich voorbereiden op de discussies en debatten over de binnenstad en een  visie ontwikkelen over de toekomst van de binnenstad. Wij stellen de vraag: waar staat Alkmaar over 20 jaar? Mag de binnenstad groener, waar mag er gewoond worden en tot waar reikt de binnenstad?

Thema’s

  1. Leegstand: de binnenstad telt te veel leegstaande panden, ook boven winkels. Er is dus meer dynamiek nodig. Hoe: met ruimte geven (bijvoorbeeld ruimere bestemmingen) of ruimte inperken (bijvoorbeeld een leegstandsheffing).
    Diversiteit: aan winkels, horeca en evenementen geen gebrek. Maar hoe staat het met studentenwoningen, kantoren of maatschappelijke functies? Is de Alkmaarse binnenstad wel divers genoeg? Is de woningvoorraad wel divers genoeg? Ruimte voor meer functies kan ook goed werken tegen leegstand.
     
  2. Groen: groen is mooi en trekt mensen, dieren en verkoeling. We willen op zoek naar nieuw groen, in vele vormen: bomen, gevels, daken, omzetting van parkeerplaatsen in bijvoorbeeld wadi’s enzovoorts.

 

  1. Uitbreiding: de binnenstad houdt in het spraakgebruik meestal op bij het Bolwerk/Singel/Kanaal. Maar zeker in groeiende steden groeien binnenstadsmilieus mee, want ze zijn populair. In Amsterdam ‘rolt’ het centrum al jarenlang uit naar buiten en daar wordt stedenbouwkundig duidelijk op gestuurd. Als we dat in Alkmaar doen, wat betekent dat dan voor Overstad, Scharlo of Rode Dorp? Hoe maken we daarvan de grotere binnenstad van de toekomst?

 

Het programma
 

Welkom
Tineke Bouchier, raadslid GroenLinks Alkmaar

Opening
Wouter Hakhoff, avondvoorzitter, afdelingsvoorzitter GroenLinks Noord-Holland

Intro
Pieter Dijkman, wethouder lokale economie, gemeente Alkmaar

Mogelijkheden van de binnenstad
Hans Karssenberg, planoloog, stadmaker, partner STIPO
Hans belicht vanuit planologische visie de mogelijkheden van de binnenstad van Alkmaar: Openbare ruimte is de kapstok voor een duurzame stad. Aantrekkelijke straten, plekken waar je intuïtief langer wilt verblijven, eigenaarschap en beleving van gebruikers, goede plinten,
Welke aanbevelingen geeft Hans mee aan eenieder die nu en in de toekomst werkt aan onze binnenstad?

De binnenstad gebouwd
Esther Vlaswinkel, stedebouwkundige en directeur SVP, bespreekt vanuit stedebouwkundige visie welke kansen Alkmaar heeft om  een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad te creëren. In een veranderende tijd waarin wordt gevraagd om snellere CO2-reductie, een grote woningopgave en hogere eisen aan een aantrekkelijke binnenstad; hoe zal de binnen stad van de toekomst er dadelijk uit kunnen zien? Welke aanbevelingen geeft Esther mee aan eenieder die nu en in de toekomst werkt aan onze binnenstad?

Een tour door Alkmaar
Martin van der Maas, planoloog illustreert aan de hand van een fotocollage welke kleine en grotere interventies de aantrekkelijkheid van de binnenstad kunnen vergroten.

Discussie met de zaal
Inwoners, ondernemers, winkeliers en  politici worden uitgenodigd in debat te gaan. 

Kom naar Stadskaffee Laurens, Kerkplein 9, op 21 november om 19.30 uur.

Iedereen is welkom!