De toekomst van Alkmaar: Groen bouwen

Tot voor kort gingen de bouw en natuurbescherming niet echt goed samen. Gelukkig is daar verandering in gekomen. Voor gebouw bewonende soorten zoals gierzwaluwen, gewone dwergvleermuizen en huismussen zijn goede hulpmiddelen mogelijk. Deze kunnen relatief eenvoudig worden toegepast. Ze gaan niet ten koste van het uiterlijk of kwaliteit van het gebouw of wooncomfort van de bewoners. Ons raadslid Roy Seignette ziet volop mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen in Alkmaar.

Roy was onlangs aanwezig bij een symposium van stichting Animo over ‘natuurinclusief bouwen’. Op dat symposium is hij geïnspireerd geraakt door één van de sprekers, bevlogen vleermuisbeschermer Herman Limpens. Volgens Limpens zien vleermuizen hoge flats aan voor rotsen. Door gleuven en spleten hierin te maken zullen ze de flats gaan ‘bewonen’.

Vleermuizen overwinteren ‘s winters in grote groepen met een paar honderd soortgenoten. Men kan een winterverblijf voor ze maken door het creëren van een spouw via het dak rondom de centrale hal.

Voor vogels kun je holle bakstenen in verschillende afmetingen gebruiken. Diverse soorten vogels zullen dan een nestje hierin gaan maken.

We kennen natuurlijk ook allemaal wel het voorbeeld van een scholekster die op een plat dak broedt. Dus ook daar zien we kansen.

En wat dacht je van gevelbegroeiing? Begroeiing zorgt voor een lagere temperatuur, filtert fijnstof weg en zorgt voor een lager CO2-gehalte in de atmosfeer.

Wij worden al blij van het idee. Wat is er nu leuker dan een gebouw vol natuur?