De motie: Bereken uw recht.nl is aangenomen!

In de gemeenteraad zoemt het van de activiteiten; er zitten vele bezige bijtjes. We produceren heel wat moties, amendementen en vragen aan het college. Op intitiatief van GroenLinks diende we onlangs samen met andere partijen de motie “Bereken Uw recht.nl” in. Met deze motie vragen we het college om ook Alkmaar aan te sluiten bij deze fijne website van het NIBUD. Op deze website kan iedereen simpel opzoeken op welke financiële tegemoetkomingen je recht hebt. Want in de grote hoeveelheid wetten, regelingen en toeslagen is het vaak moeilijk je weg te vinden.

Dat is ook uit onderzoek gebleken: vooral gezinnen met een laag inkomen, met kinderen, in een achterstandssituatie maken niet volledig gebruik van de mogelijke financiële tegemoetkomingen. Die rechten op financiële ondersteuning mogen met name mensen in armoede niet mislopen! GroenLinks wil zo mensen met een te laag inkomen of met een beperking helpen en de inkomensverschillen daardoor een beetje kleiner maken. Nu nog even wachten tot het college de motie daadwerkelijk heeft uitgevoerd.