Dank voor alle stemmen!

De kiezer heeft gesproken. De stemmen zijn geteld. Het is en historische uitslag voor ons geworden. We gaan van vier naar zes zetels in de raad. We zijn de tweede partij in Alkmaar geworden. Het is ook in Alkmaar tijd voor verandering!

De komende tijd wordt een spannende tijd. De gesprekken over de vorming van een nieuw college zijn al in volle gang. We gaan er vol voor om zo veel mogelijk van onze idealen in Alkmaar te realiseren.

Grote dank aan iedereen die op ons gestemd heeft. De komende tijd zullen we regematig een update geven van de stand van zaken met betrekking tot de collegeonderhandelingen. Op naar een sociaal, groen en creatief Alkmaar!