Besluit Bierkade gebaseerd op drijfzand

Met verbazing heeft de fractie van GroenLinks kennis genomen van het voorstel van het college om tweerichtingsverkeer op de Bierkade-Wageweg in te gaan voeren. Uit alle onderzoeken komt duidelijk naar voren: tweerichtingsverkeer op deze plek is niet mogelijk. Maar onderzoek of niet, dat tweerichtingsverkeer moet en zal er komen. Het college had een konijn uit de hoge hoed nodig om het plan er doorheen te drukken. En dat konijn is gevonden in een fietsstraat!

Voor de liefhebber van cijfertjes: een fietsstraat functioneert pas als er een juiste verhouding is tussen auto's en fietsen. Concreet betekent dit dat er minder dan zesduizend auto's per dag door een fietsstraat moeten rijden. Op dit moment rijden er over de Bierkade bijna achtduizend auto's per dag. De verwachting is dat dit aantal, bij invoering van tweerichtingsverkeer, stijgt naar vijftienduizend auto's. Daar staan slechts 4500 fietsers tegenover. Deze verhoudingen leiden tot onveilige verkeerssituaties. Het principe dat de auto 'te gast' is, gaat met een enorm auto-overschot duidelijk niet op.

Maar ook dit schuift het college creatief aan de kant. Want we hebben in Alkmaar toch een mooi voorbeeld van een goed functionerende fietsstraat: de Frieseweg! Hier rijden maximaal 5400 auto's per dag doorheen en 4000 fietsers. Netjes binnen de normen van een fietsstraat. Dan moet dat toch ook kunnen op de Bierkade-Wageweg? Een onnavolgbare redenatie door het college is wat volgt. De Frieseweg wordt namelijk vooral gebruikt voor bestemmingsverkeer. Daaruit trekt het college de conclusie dat dit ook voor de Bierkade-Wageweg zal opgaan en dat het doorgaand verkeer bij het invoeren van een fietsstraat bijna in zijn geheel zal verdwijnen. Conclusie van het college: een fietsstraat met tweerichtingsverkeer kan, want er zal bijna geen doorgaand verkeer zijn!

Het college gaat in deze redenatie echter aan een aantal belangrijke punten voorbij. Want de situatie van de Frieseweg één op één toepassen op de Bierkade, is wel erg kort door de bocht. De Bierkade is de Frieseweg niet. Verre van dat zelfs. Zo wordt de Frieseweg elke dag op vaste tijden afgesloten voor het autoverkeer. En is er bij de Frieseweg met de Koedijkerstraat een aantrekkelijk alternatief om in de binnenstad te komen. Conclusie van GroenLinks: een onzinnige redenatie om de Frieseweg en Bierkade gelijk te stellen.

Gebaseerd op drijfzand duwt het college er op deze manier een besluit doorheen dat de stad vier miljoen euro gaat kosten. Een besluit dat leidt tot onwenselijke en onveilige situaties. En dat de uitstraling van de Bierkade verre van goed gaat doen.

GroenLinks roept het college dan ook op om besluiten te baseren op feiten. En niet om met oogkleppen op, enkele gericht op economisch gewin, op een halsstarrige manier een politieke wens er doorheen te drukken, koste wat kost.