Alkmaar aan Zet - Coalitieakkoord

Samen met de VVD, D66, PvdA en het CDA gaat GroenLinks de komende 4 jaar Alkmaar besturen.  In het coalitieakkoord, genaamd 'Alkmaar aan Zet', worden afspraken over belangrijke onderwerpen zoals duurzaamheid, veiligheid en zorg op hoofdlijnen gemaakt. Het akkoord is bedoeld als een uitgestoken hand naar alle 39 raadsleden om samen actief mee te doen met het besturen van onze gemeente. GroenLinks is erg blij met deze nieuwe koers voor Alkmaar en we zijn trots dat wij hieraan bijdragen.

 

Het akkoord (dat onderaan de pagina te bekijken is) is het resultaat van een lang en intens onderhandelproces. Met sommige partijen heeft GroenLinks wel 10 weken aan tafel gezeten en gedurende die tijd werd duidelijk dat er genoeg ruimte is en overeenkomsten zijn om in dit verband samen te werken. Er is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen omdat dit ruimte biedt aan de politiek en aan de burgers om te komen met vooruitstrevende initiatieven. Ook maakt dit het gemakkelijker om in te spelen op onvoorziene gebeurtenissen de komende vier jaar dan een dichtgetimmerd akkoord.

Donderdag 7 juni zal Christian Braak namens GroenLinks geïnstalleerd worden als wethouder. Hij zal zich in het college van burgemeester en wethouders bezig houden met de volgende onderwerpen:

•   Ruimtelijke ontwikkeling (incl. stads vernieuwing)

•   Duurzaamheid

•   Kunst en cultuur

•   Groen

•   Cultureel erfgoed, monumentenzorg en archeologie

•   Milieu

•   Afval