Huidige samenstelling bestuur:

Voorzitter: Menno Vanwersch
Secretaris: Frank Kuin
Penningmeester: Luuk Balder
Algemeen Bestuurslid: vacature

Vacatures:

  • Algemeen Bestuurslid       

Doe mee
Wil jij ook bijdragen aan een sterke afdeling van GroenLinks in Alkmaar? Neem dan contact met ons op. Een gesprek met één van onze bestuursleden is altijd mogelijk.

In het algemeen geldt dat we streven naar meer diversiteit qua leeftijd (16 - 30 + ), qua biculturele achtergrond, en qua  seksuele geaardheid/genderidentiteit. GroenLinks wil een diverse en inclusieve beweging zijn. 
Jouw unieke perspectief is waardevol. We zijn benieuwd naar je persoonlijke motivatie, kwaliteiten en ervaring. Daarom moedigen wij iedereen aan die geïnteresseerd is om te solliciteren.

Mail: alkmaar@groenlinks.nl