Uitgelicht

Ambities van GroenLinks Alkmaar

GroenLinks Alkmaar heeft vijf ambities beschreven voor de komende raadsperiode:

1.    GroenLinks garandeert zorg bij huis.

Stel je voor... iedereen krijgt de zorg die nodig is. Thuiszorgmedewerkers, verplegers en hulpverleners hebben tijd en aandacht voor wie dat nodig heeft. De stopwatch regeert niet langer de zorg. GroenLinks wil dat het in de zorg gaat om mensen en niet om de cijfers. GroenLinks Alkmaar gaat dat realiseren als zij mede het gemeentebeleid bepaalt. Wij zeggen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd moet zijn, ook al kost dat meer geld. De bureaucratie moet verdwijnen en de zelfredzaamheid  van de burgers moet ondersteund worden. Veel mensen willen thuis blijven wonen. Wij willen mensen die ruimte geven, GroenLinks zorgt voor zorg die betaalbaar is voor iedereen. De gemeente mag niet de hulpbehoevende uitkleden!

2.    Alkmaar fietsstad

Fietsen is gezond, gemakkelijk en groen. GroenLinks Alkmaar gaat fietsen stimuleren door meer te investeren in bijvoorbeeld fietspaden. Fietsen moet veilig zijn. En dat is in Alkmaar nog niet het geval. Fietspaden ontbreken of zijn te smal. De fiets moet veel te vaak wijken voor autoverkeer.
De fietspaden worden niet goed onderhouden en ‘s winters te vaak niet sneeuwvrij gemaakt. En waar je je fiets moet parkeren is vaak een raadsel. Het aantal fietsparkeerplaatsen is lang niet toereikend. Aan deze zaken gaan wij werken in Alkmaar. De auto heeft niet meer vanzelfsprekend voorrang. Daarom gaat GroenLinks ook de stoplichten fietsvriendelijker afstemmen. Stemt u ook voor de fiets?

3.    Vrije openingstijden voor horeca- en cultuurinstellingen

Vraag jongeren wat ze van Alkmaar vinden en je krijgt te horen dat Alkmaar saai is, dat er weinig gebeurt, dat initiatieven door de gemeente niet ondersteund worden en vaak juist tegengewerkt. Alkmaar is geen sprankelende stad en de jongeren zoeken hun heil in Amsterdam of elders. Daar wil GroenLinks iets aan doen. Door een pilot te doen met vrije openingstijden willen we onderzoeken of de stad levendiger en aantrekkelijker wordt. Leidt dat tot te veel overlast? GroenLinks denkt van niet, doordat er een gespreid vertrek zal zijn van de bezoekers, maar zal het zeker onderzoeken. Ook zullen we onderzoeken of de middenstand ervan profiteert en of de jeugd meer in Alkmaar blijft dan voorheen. Na een goede proefperiode zullen we kunnen bezien of het ook in Alkmaar werkt, zoals in een groot aantal andere steden in Nederland .

4.    GroenLinks: eerlijk delen werkt!

“GroenLinks is de partij van eerlijk delen. Dat geldt hier en nu, in Nederland, in de wereld. Eerlijk delen tussen mensen met meer en mensen met minder,” aldus Bram van Ojik, fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Eerlijk delen gaan wij in Alkmaar laten zien. GroenLinks zal in Alkmaar komen met voorstellen om optimale kansen te bieden aan mensen ‘met minder’. Twee voorbeelden: 
- de gemeente zal zorgen voor werkgelegenheid voor mensen met een beperking,
- we zullen initiatieven in moderne, innovatieve en duurzame bedrijvigheid steunen i.p.v. de economie kapot te bezuinigen. 
Wij vinden dat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om voorwaarden te scheppen voor een gemeente die werkt! De onevenredige bezuinigingen op de sociale portefeuilles de afgelopen vier jaar in Alkmaar hebben de crisis verergerd. Wethouders die zich beroepen op de bezuinigingen uit Den Haag kiezen niet voor eerlijk delen. Groen Links kiest voor werk, voor sociale zekerheid, en dus voor inkomen en zelfvertrouwen. GroenLinks werkt!

5.    GroenLinks voorkomt kaalslag aan buurthuizen.

Kaalslag, een naar woord, maar het gaat hier ook over een nare ontwikkeling. Daar waar er een goed ontwikkeld buurtleven was, verdwijnt dat door de bezuinigingsdrift op buurt- en wijkcentra. De proeffase voor de ontwikkeling van buurtondernemingen loopt ten einde. Bewoners moeten ondernemer worden van hun eigen buurtactiviteiten. De subsidies verdwijnen, commercialisering komt ervoor in de plaats. 
GroenLinks is niet tegen een modern buurt- en wijkwerk. De burgers die hun eigen buurtwerk organiseren, activiteiten aanbieden, zorgen voor een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en een zinvolle tijdsbesteding kunt hebben, dat wil GroenLinks ook. Maar wat als er even geen actieve buurtbewoners zijn, wat als er geen inkomsten worden gegenereerd? Dan vindt GroenLinks dat de gemeente de plicht heeft deze buurten te ondersteunen.