Maaike is getrouwd en heeft twee kinderen op de Nicolaas Beets. Ze is senior manager kinderopvang en voorzitter bij Alkmaar Pride.  Ze vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien met de natuur en zij is groot voorstander van groene speelplaatsen en speelpleinen. Plekken waar kinderen vies mogen worden, kunnen ravotten en ontdekken in groen. Ze is geboren in Langedijk, heeft in de ecowijk van Amsterdam Westerpark gewoond en woont nu in de groene Bergermeer. 

❝Van mij mag de Alkmaarse politiek best wat meer lef hebben en voorop lopen. Ik werk in de kinderopvang en praat mee over nieuwbouwplannen voor brede scholen. Die gebouwen moeten vijftig jaar mee. We moeten meteen voor de hoogste norm kiezen voor het binnenklimaat en de duurzaamheid, denk ik dan.❞

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke begrippen voor haar. Ze is lid geworden van GroenLinks omdat deze partij zich de afgelopen vier jaar actief heeft ingezet voor regenboogstad Alkmaar. 

“Het waren GroenLinksers die op hun vrije zaterdagen handtekeningen stonden te verzamelen voor een Irakese jongen die uitgezet dreigde te worden. En in de raad heeft GroenLinks verschillende moties ingediend om bijvoorbeeld het COC te steunen. Daarom voel ik me thuis bij deze partij.” aldus Maaike. 

Maaike:"Ik wil mijn steentje bijdragen aan een sociale stad, met een goed diversiteitsbeleid, gelijke kansen voor iedereen, een stad waar vluchtelingen welkom zijn, waar we verschillen respecteren, en waar we zorg dragen voor elkaar en onze omgeving."

Weetje: Maaike was jarenlang vrijwillig actief als bestuurslid van COC Noord-Holland Noord.

In de Raad houdt Maaike zich bezig met:

  • Ruimtelijke Ordening / Bouwplannen
  • Mobiliteit / Verkeer
  • Parkeren
  • Wonen
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Monumenten
  • Omgevingswet