Nieuws van Ineke Bozelie

Meer vragen over de bijzondere bijstand in Alkmaar

Onlangs heeft GroenLinks raadsvragen gesteld over aanpassingen in de bijzondere bijstand. De tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die niet vanuit een andere regeling vergoed worden is flink versoberd.

De antwoorden die we op onze vragen gekregen hebben roepen vooral meer vragen op. Wat in ieder geval duidelijk werd uit het rekenvoorbeeld in de antwoorden is dat mensen op het sociaal minimum er op deze manier daadwerkelijk flink op achteruit kunnen gaan.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over bezuinigen op de bijzondere bijstand

De gemeente heeft de taak om goed te zorgen voor haar inwoners. Vooral voor inwoners die het moeilijk hebben. Eén van de manieren om mensen te ondersteunen die financieel erg krap zitten is de bijzondere bijstand. Vanuit de bijzondere bijstand kunnen mensen met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor noodzakelijke kosten die niet vanuit een andere regeling vergoed worden. Je kan hierbij denken aan speciale dieetvoeding, een computer voor schoolgaande kinderen of het repareren van een wasmachine.

Lees verder

De motie: Bereken uw recht.nl is aangenomen!

In de gemeenteraad zoemt het van de activiteiten; er zitten vele bezige bijtjes. We produceren heel wat moties, amendementen en vragen aan het college. Op intitiatief van GroenLinks diende we onlangs samen met andere partijen de motie “Bereken Uw recht.nl” in. Met deze motie vragen we het college om ook Alkmaar aan te sluiten bij deze fijne website van het NIBUD. Op deze website kan iedereen simpel opzoeken op welke financiële tegemoetkomingen je recht hebt. Want in de grote hoeveelheid wetten, regelingen en toeslagen is het vaak moeilijk je weg te vinden.

Lees verder

Steun voor de bewonersondernemingen

Eind 2012 zijn in Alkmaar de wijk- en buurtorganisaties omgevormd tot bewonersondernemingen. In deze nieuwe vorm moesten de wijkbewoners zelf de regie nemen en zelf vorm geven aan de activiteiten in hun buurt. Dit gebeurde natuurlijk al veel langer, maar het gebeurde altijd met subsidie en professionele ondersteuning vanuit de gemeente. Achter deze verzelfstandiging naar bewonersondernemingen zitten twee belangrijke motieven: bezuinigen in het sociale domein en de filosofie dat burgers zelf aan het roer kunnen staan in hun eigen wijken.

Lees verder