Nieuws van Ineke Bozelie

De motie: Bereken uw recht.nl is aangenomen!

In de gemeenteraad zoemt het van de activiteiten; er zitten vele bezige bijtjes. We produceren heel wat moties, amendementen en vragen aan het college. Op intitiatief van GroenLinks diende we onlangs samen met andere partijen de motie “Bereken Uw recht.nl” in. Met deze motie vragen we het college om ook Alkmaar aan te sluiten bij deze fijne website van het NIBUD. Op deze website kan iedereen simpel opzoeken op welke financiële tegemoetkomingen je recht hebt. Want in de grote hoeveelheid wetten, regelingen en toeslagen is het vaak moeilijk je weg te vinden.

Lees verder

Steun voor de bewonersondernemingen

Eind 2012 zijn in Alkmaar de wijk- en buurtorganisaties omgevormd tot bewonersondernemingen. In deze nieuwe vorm moesten de wijkbewoners zelf de regie nemen en zelf vorm geven aan de activiteiten in hun buurt. Dit gebeurde natuurlijk al veel langer, maar het gebeurde altijd met subsidie en professionele ondersteuning vanuit de gemeente. Achter deze verzelfstandiging naar bewonersondernemingen zitten twee belangrijke motieven: bezuinigen in het sociale domein en de filosofie dat burgers zelf aan het roer kunnen staan in hun eigen wijken.

Lees verder