Nieuws over Christian Braak

Laten we bondgenoten zijn en geen toeschouwers.

Christian Braak

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad de Voorjaarsnota besproken. In de Voorjaarsnota legt het college verantwoording af over wat ze tot nu toe gedaan heeft en laat daarnaast zien wat voor plannen ze voor de komende jaren heeft. De Voorjaarsnota is ook het moment dat elke partij zijn licht laat schijnen over de Alkmaarse politiek. Fractievoorzitter Christian Braak gaat in zijn bijdrage in hoe GroenLinks kijkt naar de toekomst van Alkmaar. Hieronder de spreektekst van Christian.

Lees verder

Welkom Marjolein!

De eerste Tiny House in Alkmaar is een feit! Vanmiddag rond 14.00 uur was het zover: Marjolein Jonker arriveerde met haar Tiny House op het vroegere terrein van de Nuon aan de Helderseweg. Fractievoorzitter Christian Braak was één van de aanwezigen om haar huisje te bewonderen, maar vooral om haar te feliciteren. 

Lees verder

Spreektekst fractievoorzitter Christian Braak

Christian Braak

Het zijn sombere tijden. Op tv en internet zien wij vluchtelingen over wegen en door water door Europa trekken. Schrijnende situaties aan de grenzen van de Balkanlanden. Duizenden vluchtelingen wachtend in slecht weer, hopend en smekend om doorgang te krijgen. Mannen en vrouwen met angst in de ogen, kinderen vol tranen en ouders vol dringende verwachtingen. Beelden uit eigen land zijn niet fraai.

Lees verder

Vluchtelingenopvang in het oude belastingkantoor

GroenLinks vindt het terecht dat het college van B&W van de gemeente Alkmaar zijn verantwoordelijkheid neemt in de opvang van 600 vluchtelingen. Elke gemeente zou een bijdrage moeten leveren om de achterstand aan opvangcapaciteit weg te werken.“Met het oude belastingkantoor kan Alkmaar, binnen een kwartaal, een locatie gereedmaken voor het opvangen van vluchtelingen”, zegt fractievoorzitter Christian Braak. “ De nood en urgentie om mensen op te vangen is extreem hoog. Vluchtelingen zijn al langer welkom in onze gemeente. Alkmaar is een sociale stad met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Laten wij als Alkmaarders dit niet loslaten. Ik roep alle partijen in de raad op om het college van B&W eensgezind steunen bij dit voorstel.” 

 

Lees verder

Strippen rechtbank slecht voor toegankelijkheid en kwaliteit rechtspraak

GroenLinks heeft met verbijstering kennis genomen van het besluit van de rechtbank Noord-Holland en de Raad voor de Rechtspraak dat de Alkmaarse rechtbank wordt gestript. Grote strafzaken en familierecht  verhuizen naar Haarlem. Dat zijn meestal de zaken met de grootste belangen waarbij vaak meerdere personen betrokken zijn.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing.  GroenLinks is van mening dat het plan om de Alkmaarse locatie te degraderen tot een pure zittingslocatie slecht is voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de rechtspraak in onze regio. Wat ons betreft is het een slechte zaak dat rechtzoekenden naar Haarlem moeten reizen.
Lees verder

Een reactie op het coalitieakkoord

Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van de nieuwe gemeente Alkmaar werd het coalitieakkoord 'Het wordt zomer' gepresenteerd. De coalitie, bestaand uit OPA, VVD, CDA en D66 presenteerden hun plannen voor de komende drie jaar. GroenLinks zal met een kritische houding het akkoord en de uitwerking ervan beoordelen. We zullen ondersteunen en samenwerken op onderwerpen die in onze ogen goed zijn voor Alkmaar en haar inwoners. Maar waar nodig zullen we inhoudelijk kritisch flink tegengas geven.

    Lees verder