Beeld Achterdam; een kunstwerk of een reclame-uiting?

We kunnen gelukkig concluderen dat politiek leeft in Alkmaar. We hebben de jaarlijkse discussie rond de kleur van Piet nog niet achter ons gelaten of, in zowel de krant als op internet, gaat het los rondom de mogelijke plaatsing van een beeld bij de Achterdam.

 

De aanleiding van de discussie zijn een aantal vragen die wij over het plaatsen van dit beeld aan het college van wethouders en burgemeester hebben gesteld. Honderden reacties heeft het opgeleverd. Zowel positieve als negatieve. En met name de lokale politieke partij OPA voelt zich erg aangesproken en verwijt ons moraaldictatuur en extreem links gedrag.

We hadden wel verwacht dat de door ons gestelde vragen reacties zouden oproepen. Echter de hoeveelheid reacties is een mooie verrassing! In de vele reacties die we gezien hebben komen ook een aantal misverstanden langs.

Zo is het een belangrijke vraag of politiek zich met kunstzinnige en culturele uitingen moet bemoeien. De vraag daarop is volmondig ‘nee’! Het is een belangrijke afspraak in dit land dat politiek zich niet inhoudelijk met kunst bemoeit. De vraag is dan ook of je het beeld van het kussende meisje met de blote borsten als kunst moet zien. Wat ons betreft is dat niet het geval. De opdracht om dit beeld te maken komt van een exploitant van ramen op de Achterdam. De aanvrager geeft aan dat het doel van het beeld is om meer toeristen te trekken. En in het verlengde daarvan, we vullen het even in, om meer geld te verdienen. We hebben hier, wat ons betreft, te maken met een reclame uiting in de vorm van een beeld. En waarvan het verzoek nu bij de gemeente ligt om dit beeld op de openbare weg te mogen plaatsen. En over dit verzoek om deze reclame-uiting op de openbare weg te plaatsen hebben wij een mening. Zoals we ook een mening zouden hebben als het verzoek komt voor een kussend meisje met een zak Vlaamse friet in haar hand op de Voordam, een kussend meisje met een glas bier in haar hand op de Platte Stenenbrug of een kussend meisje met ijsje in haar hand op de Mient.

Ook wordt vaak de vergelijking gemaakt met het kussende kaasmeisje. Die vergelijking gaat op een aantal punten mank. Zowel het kussende kaasmeisje als  het kussende meisje met de blote borsten zijn een manier om ergens aandacht voor te vragen. Maar waar het kaasmeisje aandacht vraagt voor een eeuwenoude typische Alkmaarse traditie, wat een belangrijk onderdeel is van de Alkmaarse identiteit, daar vraagt het kussende meisje met de ontblote borsten aandacht voor een niet heel originele commerciële activiteit. Een groot verschil.

Terug naar het verzoek van de ondernemer. Hij heeft de gemeente gevraagd om zijn reclame-uiting in de vorm van een kussend meisje met ontblote borsten op de openbare weg te mogen plaatsen. Wij zijn de afgelopen weken benaderd door verschillende inwoners die zich storen aan het beeld en dit als een belediging zien voor de positie van vrouwen. We leven in een tijd waar de #MeToo beweging aandacht vestigt op ongewenst seksueel overschrijdend gedrag. We hebben niks tegen bloot. Maar een beeld dat uitlokt tot het grijpen naar borsten vinden wij geen passende reclame-uiting op de openbare weg. Door als overheid toestemming te geven om dit beeld op de openbare weg te plaatsen geef je impliciet aan dat de vrouw op deze manier ingezet mag worden als lustobject. En  we gaan daarmee actief de prostitutie op de Achterdam tot één van onze toeristische trekpleisters maken.

Ja, en is dit nu moraaldictatuur? Als politieke partij hebben we over veel dingen een mening. Wij leggen, net als elke politieke partij, regelmatig voorstellen langs onze meetlat van normen en waarden. De meetlat van elke politieke partij ziet er net even anders uit. En als we het voorstel om deze reclame-uiting op de openbare weg te plaatsen langs onze meetlat leggen dan worden we niet enthousiast. Maar of dat nou moraaldictatuur is… Of extreemlinks... Dat laten we aan OPA.

Wat ons betreft komt dat beeld er niet.

Lees hieronder de vragen die wij het college gesteld hebben.